Happy Birthday to NYAZYA GRAVES, MAKAYLA HERONEMUS & KYRA WINFREY!!!
39 minutes ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Birthday to AHMAREE BLOCTON!!
1 day ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Belated Birthday to Aaron Logan & Kobi Milton!! Who's birthdays were yesterday.
1 day ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Birthday to Anita Carlton!!
4 days ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Birthday to ANEVAEH BROWN!!
8 days ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Birthday to TAHSIN IRAM & ADALEENA KINKELA!!
11 days ago, Mr. Filiccia
LHS
Happy Birthday to Ariel Reynolds!!
12 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to HAROLD COOK, JADA DALE, JOHN PICKETT, EZEKEIL HORTON-SMITH & NATHANIEL HORTON-SMITH!!
14 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to DIONNA EDWARDS, CHANIYA JACKSON, LYNDON LANE & DESTYNI MITCHELL!!
15 days ago, Mr. Filiccia
Beginning of Spirit Week - Pajama Day!!
15 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to Jamya Barton!!
17 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to SERIGNE MBACKE-DIAGNE, JOHNNY ROBINS & JAMAL ROBINS
18 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to James CHAPPELL, Emmit NEANG & Salaia RICHARDSON
20 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to Thomas Newton!!
23 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to Javon Moten & Ivy Stefanik
25 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday to ARIANNA BAKER!!
26 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday ANDRIAN ADOLPHUS & LAMONT KIRKESY
27 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday D'ALAYA BRIDGES-EL & CHRISTOPHER FOSTER!!
28 days ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday Joel Moriarty & Brandon Blackwell
about 1 month ago, Mr. Filiccia
Happy Birthday Lamar Burton!!
about 1 month ago, Mr. Filiccia